Doel van het project

Met het project ‘iedereen STEMGEZIND’ willen we in de eerste plaats dat alle leerkrachten weten wat STEM is  en hoe ze  ermee aan de slag kunnen gaan. We willen dat ze de specifieke methodieken (onderzoekend leren) beheersen en op hun beurt de kinderen het onderzoekend leren ‘aanleren’. Het project moet ook duurzaam zijn, m.a.w. de inzichten ervan moeten verankerd worden in ons basisonderwijs.

 

Voor het uitwerken en ondersteunen van ons project doen we een beroep op  externe partners:
- Pedagogische begeleidingsdienst,
- VIVES: Kristof Van de Keere “Computationeel denken en programmeren” en begeleiden studiedag(en).
- Eekhoutcentrum: Leerlabo’s STEM (Pieter Chlarie).
- Budalab Kortrijk: expertisecentrum STEM voor begeleiding, opleiding en gebruik materialen.
- Voor de logistieke ondersteuning (o.a. locaties) doen we een beroep op de gemeentebesturen en jeugddiensten van Zwevegem en Deerlijk.
- Via ouderraden gaan we op zoek naar partners die de STEM-praktijk kunnen en willen tonen aan de leerlingen via bedrijfsbezoeken. We zoeken hiervoor ouders die een bedrijf (zelfstandige, KMO, …) hebben waarvan de activiteiten passen binnen het STEM-project.


Met ons project willen we zowel kinderen als leerkrachten van onze school breed vormen met bijzondere aandacht voor techniek en wetenschap. We willen hiermee ook de kinderen die het zesde leerjaar van onze scholen verlaten een bredere en positieve studiekeuze laten maken door hen volop te laten kennis maken met wetenschap en techniek via het project ‘iedereen STEMgezind’.


Verantwoording steun van de provincie West-Vlaanderen

Sinds een tweetal jaar is het vroegere vak wereldoriëntatie (WO) opgesplitst in twee nieuwe vakgebieden: Mens en Maatschappij enerzijds en Wetenschap en Techniek anderzijds. Dit is een beslissing van de Vlaamse regering om technisch onderwijs sterker te maken. Tot op heden werden daar helaas (nog steeds) geen extra middelen of leerkrachten tegenover gezet.

Vooral voor Wetenschap en Techniek zijn de reguliere structurele middelen ontoereikend om het vooropgestelde doel te bereiken. Er ontbreekt vooral omkadering en know-how in onze scholen om STEM te integreren in het lesgebeuren. Sommige leerkrachten volgden reeds nascholing rond STEM. Dit is zeker nog onvoldoende om alle leerkrachten op sleeptouw te nemen en de 1385 leerlingen STEM-vol onderwijs aan te bieden. 

Door in te zetten op STEM-ontwikkeling willen we STEM integreren in het lesgebeuren van onze basisscholen (van peuter tot zesde leerjaar). We willen de leerkrachten leren kijken met een STEM-bril. We willen dat kleuters vaardig worden in “onderzoekend leren” en dat kinderen op het einde van het basisonderwijs met wetenschappelijke onderzoeksvragen aan de slag kunnen.
We willen op deze manier tevens het technisch en wetenschappelijk onderwijs stimuleren, in het bijzonder bij kinderen die een keuze moeten maken voor het secundair onderwijs
 
Met de financiële steun die we van de provincie West-Vlaanderen ontvangen, kunnen we een STEM-coach aanstellen om het project uit te dragen tot op de werkvloer.


Contact

VZW De Brug

Vrije basisschool Sint-Lodewijk 
Pladijsstraat 296
B-8540 DEERLIJK

056 77 91 57

 

Partners

Deel